SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 Drukuj

Poniżej prezentujemy sprawozdania finansowe Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie za 2020 rok:

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

 

Wytworzył: Konrad Kałwak
Data informacji: 2021-05-07 09:17:31
Opublikował: Konrad Kałwak
Data publikacji: 2021-05-07 11:23:05
Odsłon: 88
Dziennik zmian