Instrukcja obsługi BIP PDF Drukuj

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

1)  logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2)  adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3)  imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4)  instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5)  menu przedmiotowe;
6)  moduł wyszukujący.

2. Obsługa BIP

Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji, a następnie, po jej rozwinięciu, na jej podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:

1) „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;

2) „Menu podmiotowe” - znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje dotyczące m. in. kierunków kształcenia, trybu załatwiania spraw, WSO, przetargów itd.

3) „Redakcja” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;

4) „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;

5) „Zasady udostępniania informacji” – kategoria znajdująca się poniżej „Instrukcji obsługi”. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa;

6) „Liczba odwiedzin” – informacja w prawy dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;

7) „Statystyki” – zakładka, która znajduje się powyżej menu przedmiotowego, w górnej części ekranu. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat miesięcznych wizyt w serwisie oraz przedstawiają 20 najczęściej wyświetlanych artykułów od początku działania serwisu;

8) „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się po prawej stronie. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);

9) „Dziennik zmian” – znajduje się poniżej każdego wyświetlonej artykułu i określa datę danej zmiany.

3. Dodatkowe elementy BIP

„Drukowania artykułów” – funkcja umożliwiająca drukowanie artykułów opublikowanych w BIP poprzez kliknięcie na ikonkę drukarki w prawym górnym rogu artykułu.

"Zapis w formacie PDF" - funkcja umożliwiająca zapis artykułów opublikowanych w BIP w formacie PDF poprzez kliknięcie na ikonkę PDF w prawym górnym rogu


„Rozwijalne menu” – opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie aktualnie się znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstronę, u góry ekranu wyświetla się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej podstrony, np. Innne » Mapa serwisu.

„Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprze klikniecie w logo.

Wytworzył: Robert Zynkowski
Data informacji: 2010-12-30 13:12:35
Opublikował: Konrad Kałwak
Data publikacji: 2011-03-24 13:30:58
Odsłon: 2700
Dziennik zmian
 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon : 106486

Zalogowanych on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Biuletyn Informacji Publicznej, Copyright by Robert Zynkowski 2011. e-mail