Przedmiot działalności i kompetencje PDF Drukuj

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2105 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.). W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

 

- odroczenie obowiązku szkolnego,

- spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

- skreślenie ucznia z listy uczniów,

- indywidualny program lub tok nauki.

Wytworzył: Robert Zynkowski
Data informacji: 2016-11-03 08:42:15
Opublikował: Konrad Kałwak
Data publikacji: 2016-11-03 09:42:49
Odsłon: 1695
Dziennik zmian
 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon : 109090

Zalogowanych on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Biuletyn Informacji Publicznej, Copyright by Robert Zynkowski 2011. e-mail