Status prawny
Wersja z: 2016-11-03 09:40:45. Zapisał: Konrad Kałwak

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego

 

Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.,

nr 25, poz. 2572. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej

ustawy,

 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3

poz. 19 z    późn. zm.),

 

- statut szkoły


Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon : 63240

Zalogowanych on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Biuletyn Informacji Publicznej, Copyright by Robert Zynkowski 2011. e-mail