Wizyta adwokata PDF Drukuj

       Na początku omówiony został szczegółowo proces dążenia do rozpoczęcia pracy w zawodzie prawnika, bowiem adwokat musi nie tylko ukończyć wyższe studia prawnicze, ale także odbyć aplikację adwokacką, praktykę w adwokaturze, oraz zdać tak zwany egzamin adwokacki. Obie klasy zadawały bardzo dużo pytań, momentami nawet takich, które rozbawiały pana mecenasa. Z czasem dyskusje zeszły na temat nie studiów, a doświadczenia, jakie wykładający nabył w czasie całej swojej pracy. Uczestniczył on bowiem nie tylko w rozprawach rozwodowych. Bronił także osób oskarżonych o poważne przestępstwa, takie jak morderstwo. Rozmowy z adwokatem zakończyły się podsumowaniem tematu stalkingu, który ostatnimi czasy jest coraz częstszym zjawiskiem, nie tylko wśród młodzieży, lecz też ludzi dorosłych. Uczniom została uświadomiona różnica między nękaniem, a stalkingiem (tzw. nękaniem uporczywym, często powtarzającym się). A także sposoby obrony przed osobą nękającą czy też stwarzającą zagrożenie.

       Podsumowując, wykład bardzo zaciekawił obie klasy, które wykazywały się niezwykłym zaangażowaniem i aktywnym uczestniczeniem w zajęciach. Mamy nadzieję, iż pan adwokat jeszcze kiedyś zawita do naszego liceum.

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.