Program stypendialny dla uczniów ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych PDF Drukuj

1. STYPENDIUM SZKOLNE – pomoc o charakterze socjalnym    

Druk wniosku do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego.

 2. STYPENDIA POMOSTOWE

WZORY DOKUMENTÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www.stypendia-pomostowe.pl

3. DOKUMENTY DO POBRANIA

ZGODA NA PRZELEW STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA RACHUNEK BANKOWY 

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.