ALLIANCE FRANCAISE W SIENKIEWICZU PDF Drukuj
        Ta wizyta, do której doszło z inicjatywy nauczycielki języka francuskiego, Renaty Sinickiej, zaowocowała podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy noworudzkim liceum a wrocławskim Alliance Française.  Na mocy tej umowy ,uczniowie naszej szkoły, którzy wybrali język francuski, będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Alliance, w lekcjach prowadzonych przez  francuskich lektorów oraz przede wszystkim, będą mieli możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminu DELF we własnej szkole.

       DELF jest egzaminem państwowym, po którym otrzymuje się certyfikat Francuskiego Ministerstwa Edukacji. Uzyskany dyplom  jest ważny przez całe życie.  Warto podkreślić, że DELF to bardzo popularny egzaminem językowym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Liceum im. Henryka Sienkiewicza to, jak dotąd, jedyna szkoła  w powiecie, w której można go zdobyć.

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.