FINAŁ IX EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO PDF Drukuj

W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektora Roberta Zynkowskiego  oraz nauczycieli języków obcych: mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej, mgr Grażyny Lawendy, mgr Renaty Cyman, mgr Rafała Gałczyńskiego, mgr Moniki Krakowskiej mgr Witolda Bojczuka oraz mgr Zbigniewa Dudka,  uczniowie 13 gimnazjów powiatu kłodzkiego mogli stanąć do Konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.

Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w styczniu 2015 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego ok. 300 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę 10 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 17.03.2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz mówienie.

Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: najnowocześniejsze klawiatury bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe najnowszej generacji, myszki komputerowe oraz pendrivy, liczne publikacje językowe i gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej Rudzie, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – pana Juliana Golaka,  wydawnictwo Nowa Era, wydawnictwo Oxford University Press.

Dzięki lokalnym sponsorom, pan Tadeusz Gorczakowski – właścicielowi piekarni, państwo Lamorscy – właściciele Domu Chleba „Gucio” oraz pani Beata Kłossowska i pan Dariusz Kłossowski właściciele sklepu BEDAR – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku dla przybyłych gości.

Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

 

LAUREACI

POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO

JĘZYK NIEMIECKI

 

·         I MIEJSCE – Julia Appenzeller,  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku

·         II MIEJSCE – Klaudia Grzyb, Zespół Szkół w Międzylesiu

·         III MIEJSCE – Oliwer Zahmel, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku

 

JĘZYK ANGIELSKI

·         I MIEJSCE – Sonia Nawrotek, , Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku

·         II MIEJSCE – Agata Szpak, Alternatywne Gimnazjum w Kłodzku

·         III MIEJSCE – Krzysztof  Podłowski, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.