Wyniki matur PDF Drukuj
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku szkolnym zdawalność matury w naszej szkole wypadła lepiej niż średnia krajowa, wojewódzka i powiatowa dla liceów (wyniosła  98%). Warto wspomnieć, że matury pisemnej nie zdała tylko jedna osoba. Wszyscy natomiast mają jeszcze szansę na poprawkę w sierpniu. Życzymy powodzenia i dostania się na wymarzone studia.

Zbiorcze zestawienie wyników matury

 
 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.