UWAGA! WAŻNE! PDF Drukuj

 

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.

2.      Zarówno zdający, jak i nauczyciel nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub objętą izolacją w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną czy izolacją w warunkach domowych.

3.      Przed wejściem do szkoły lub na salę egzaminacyjną, zdający zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz muszą mieć zakryte nos i usta.

4.      Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły.

5.      Zdający mogą zdjąć maseczki dopiero, gdy siądą przy stoliku.

6.      Członkowie zespołów egzaminacyjnych mogą zdjąć maseczki , gdy obserwują  przebieg  egzaminu, siedząc lub stojąc (przy podejściu do zdającego należy założyć maseczki).

7.      Zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek itp.

8.      Na egzaminie każdy zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, linijek, cyrkla, kalkulatora itd.

9.      Zdający nie mogą pożyczać przyborów piśmienniczych od innych zdających.

10.  Przy wejściu do szkoły znajdować się będą pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z tego środka przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny będzie także w sali egzaminacyjnej.

11.  Dla każdego zdającego zapewnione będzie miejsca, w których będzie mógł zostawić rzeczy osobiste.

12.  Na terenie szkoły zostanie przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

13.  Arkusze będą rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos.

14.  Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązują również w trakcie egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego. Osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu muszą mieć zakryte usta i nos. Należy zachować co najmniej 1,5 –metrowy odstęp pomiędzy zdającym a członkami zespołu nadzorującego.

 

 

                                                                                                             Bożena Bojczuk

          

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.