Informacje dla zdających maturę – maj 2021 PDF Drukuj
 • Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, ma obowiązek zgłosić ten fakt pisemnie do dyrektora do dnia 26 kwietnia.
 • Jeżeli zdający nie może zakrywać ust i nosa ze względów zdrowotnych, to zgłasza ten fakt pisemnie do dyrektora do dnia 26 kwietnia.
 • Zdający przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 • Przed wejściem do szkoły lub na salę egzaminacyjną należy zachować odstęp co najmniej 1,5-metrowy, mieć zakryte usta i nos.
 • Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły.
 • Zdający mogą zdjąć maseczkę dopiero, gdy siądą przy stoliku.
 • Zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, a nawet telefonów komórkowych.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych (linijka , cyrkiel na długopis, kalkulator prosty, lupa – geografia, historia, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem).
 • Zdający nie mogą pożyczać przyborów piśmienniczych od innych zdających.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w wyznaczonej odpowiedniej przestrzeni.
 • Przy wejściu do szkoły i w salach egzaminacyjnych będą znajdować się płyny do dezynfekcji rąk (należy ich użyć również przy korzystaniu ze słowników, znajdujących się na osobnym stoliku).
 • Dla każdego zdającego zapewnione będzie miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste.
 • Zdający może wnieść na salę małą butelkę wody, którą stawia na podłodze przy stoliku.
 • Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający okazuje dowód tożsamości.
 • Przy wejściu do sali egzaminacyjnej członkowie zespołu nadzorującego będą losować numerek stolika dla każdego zdającego.
 • Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 • Zdający obowiązkowo zakrywa usta i nos, gdy podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego lub kiedy zdający podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się słowniki lub kiedy opuszcza salę egzaminacyjną.
 • Zdający nie powinien dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także powinien przestrzegać higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 • Zamiar opuszczenia sali zdający sygnalizuje podniesieniem ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali może wyjść.
 • Po zakończeniu egzaminu obowiązuje konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających.
 •  
  Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.